Please fill your details to register with us.
Language | Language Service Provider Company

ABOUT US

‘We are not the best – as there is always the scope for learning’

Ansh Intertrade is an ISO 9001-2008 company with our head office in Delhi, India.

Ansh is in the business of translation, localization, transcription and subtitling which is outsourced to freelance translators from every corner of the world.

We study the specialization, nativity and origins of translators to provide the desired output.

We offer our services only to other translation companies.

Our clients appreciate our honesty and translators like us because of our payment efficiency.

You can expect good quality output best prices with the widest range of language pairs.

 

Ansh has

Certification – An ‘ISO 9001-2008’ and an ‘Ansh Laureate’ Company.

Management – An all women enterprise.

Experience - Impressive 19 years in Media, 8 years in International Trade and 10 years in the translation business.

Resources – 12000 Translator base and 2000 transcription experts.

Languages – More than 2400 language pairs offered (largest price list in the world).

Efficiency – In house specialized software ‘WASP’ to manage orders efficiently.

These above has earned Ansh the business trust of more than 200 translation companies along with about 800 companies who use us as a trusted backup.

Rreth nesh

"Mirë se erdhët”

Ansh është një biznes përkthimesh, redaktimesh dhe dublimesh audio prej shumë vitesh, me përvojë dhe i specializuar në ofrimin e shërbimeve cilësore të dublimeve dhe transkriptimeve të filmave dhe dokumenteve.

Epërsia e qartë e përcjelljes së punës suaj tek ne bazohet kryesisht në çmimet dhe në cilësinë e punës. Ne analizojmë përkatësinë etnike dhe origjinën e përkthyesve për të arritur një punë sa më të përsosur dhe me kërkesë të klientit, bëjmë një verifikim të anasjelltë të përkthimeve për t’i përsosur ato.

Për të qenë të sinqertë, punësimi i njerëzve e pengon rritjen tonë, prandaj pjesa dërrmuese e punës sonë kryhet përmes kontratave duke siguruar dorëzim të punës në kohë dhe përsosmëri.

Ne zotërojmë kredencialet e mëposhtme:

· Një përvojë 19-vjeçare në Media dhe 8 vjet në Tregtinë Ndërkombëtare.

· 400 përkthyes dhe 2500 artisë kompetentë në audio, të aftë për të kryer përkthime dhe dublime në më shumë se 80 gjuhë.

· Rreth 75 kolegë që punojnë gjatë gjithë kohës me kontratë.

· Specializim në trajtimin e projekteve voluminoze me kohë të kufizuar.

· Muzikantët dhe përkthyesit e lirikave na mundësojnë të sigurojmë muzikë në sfond duke i kushtuar rëndësi të veçantë thekseve dhe dialekteve.

 

Kërkesa juaj është e çmuar për ne dhe prej nesh prisni një çmim më të mirë, cilësi të pashoqe dhe punë të përfunduara mirë në kohë.

TOP